Mengenal Tempat Penimbunan Sementara

0
321

Hai SobatBC! Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS berlaku dalam jangka waktu:

a. 5 (lima) tahun; atau
b. Sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun.

Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, Pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan TPS sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

Penimbunan barang di TPS paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan.

Dalam hal terhadap barang dilakukan pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain di:

a. Kawasan Pabean yang sama, jangka waktu penimbunan dihitung sejak ditimbun di TPS asal; atau
b. Kawasan Pabean lain, jangka waktu penimbunan dihitung sejak ditimbun di TPS di Kawasan Pabean lain.
Referensi: Pasal 15 PER-6/BC/2015

#beacukairi
#bckanwilsulbagtara
#beacukaimakinbaik
#SetiapKitaAdalahHumas
#TempatPenimbunanSementara
#eduBC

BAGIKAN