Mengenal Tempat Penimbunan Sementara

Hai SobatBC! Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Keputusan mengenai penetapan sebagai...